การทำเลสิคกับการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมในภาวะสายตายาว

เมื่อเราอายุมากขึ้น ค่าสายตาก็มักจะเพิ่มขึ้นตาม ส่งผลให้มีภาวะสายตายาว ทำให้เวลาอ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์ต้องหยิบแว่นตามาใส่ตลอด เพราะไม่อย่างนั้นมองไม่เห็น แต่ก็มีวิธีการรักษาสายตายาวตามอายุที่ได้ผลดีที่สุดนั่นก็คือ การทำเลสิก เรามาดูกันซิว่าการทำเลสิคมีโปรแกรมการรักษาอะไรบ้าง

ที่ศูนย์ทำเลสิก Laser Vision มีโปรแกรมสำหรับรักษาสายตายาวตามอายุทั้งหมด 2 โปรแกรม ได้แก่

          - NV LASIK เป็นเทคโนโลยีทำเลสิกแก้ไขสายตายาวตามอายุ โดยจะต่างกับการทำเลสิคทั่วไปคือ อาศัยหลักการมองเห็นจากดวงตาทั้ง 2 ข้าง (Blended Vision) แพทย์จะทำเลสิคโดยรักษาตาข้างหนึ่งให้มองเห็นในระยะไกลได้ชัดเจน ส่วนตาอีกข้างหนึ่งจะทำให้ค่าสายตาสั้นลงเล็กน้อยเพื่อไว้สำหรับมองวัตถุในระยะใกล้ การทำเลสิกด้วยวิธีนี้ถ้าใช้สายตาทีละข้าง จะทำให้มองเห็นวัตถุชัดเจนในระยะที่ต่างกัน ถ้าหากใช้ตาสองข้างพร้อมกันจะทำให้สามารถมองเห็นวัตถุได้อย่างชัดเจนทั้งในระยะใกล้และในระยะไกล ทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ต้องพึ่งแว่นตา

          - Refractive Lens Exchange​ ( RLE ) คือการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกจากเลสิก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาภาวะสายตายาวตามอายุแบบไม่เลสิค โดยแพทย์จะทำการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาที่เริ่มเสื่อมสภาพ แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทน โดยเลนส์แก้วตาเทียมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับผู้ที่มีภาวะสายตายาวตามอายุโดยเฉพาะ ซึ่งการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธีนี้จะต่างกับการทำเลสิก เพราะการทำเลสิค เป็นการรักษาโดยเน้นการปรับความโค้งของกระจกตาเพื่อให้การรวมแสงมาตกกระทบที่จอรับภาพพอดี ทำให้สามารถมองเห็นภาพชัดเจนในระยะใดระยะหนึ่ง

หากคุณต้องการทำเลสิคหรือเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม แนะนำที่ Laser Vision เพราะเป็นศูนย์เลสิกแบบครบวงจร รักษาโดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการรักษามาอย่างมากมาย คนไข้ทุกคนต่างให้ความไว้วางใจ