หลักการเลือกโรงเรียนนานาชาติให้คุ้มค่า

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน คุณพ่อคุณแม่มีการวางแผนส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ เพื่อเตรียมพร้อมทักษะด้านภาษาที่ 2 ภาษาที่3 อย่างที่ทราบกันว่าหลักสูตรนานาชาติมีค่าใช้จ่ายที่สูง แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า โรงเรียนไหนได้มาตรฐาน และคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปมากที่สุด

หลักๆที่ต้องพิจารณาในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ ก็คือ ระบบการศึกษา ครูผู้สอน บรรยากาศ และค่าใช้จ่าย ซึ่งที่จริงแล้ว สิ่งที่พ่อแม่คาดหวังไม่ใช่แค่ ทักษะภาษา และวิชาการความรู้ แต่ลูกต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยม ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

จำนวนนักเรียนต่อห้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ถ้าอยากให้ลูกรักเรียนรู้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องคำนึงถึงจำนวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วย ยิ่งในระดับชั้นอนุบาลแล้ว จำนวนนักเรียนในแต่ละห้องไม่ควรมีมากจนเกินไป และควรมีจำนวนคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กต่อห้องอย่างเหมาะสม

เรื่องความสะอาดและมาตรการป้องกันโรคติดต่อ
ธรรมชาติของเด็กๆ เมื่ออยู่ร่วมกัน เมื่อมีคนใดคนหนึ่งไม่สบาย เชื้อโรคจะแพร่กระจายได้ง่าย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่โรงเรียนต้องมีมาตรการด้านความสะอาด และการควบคุมโรคติดต่ออย่างเข้มงวด ต้องทำความสะอาดของเล่น ของใช้และห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ

สื่อสารทันใจ ไม่พลาดทุกพัฒนาการลูก
ความสัมพันธ์อันดีและการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเด็กเล็ก ผู้ปกครองต่างก็อยากทราบทุกเรื่องเกี่ยวกับลูกน้อย เช่น ความก้าวหน้าในชั้นเรียน พัฒนาการเด็ก ชอบหรือไม่ชอบอะไร สนิทกับเพื่อนคนไหน พฤติกรรมต่างจากตอนอยู่บ้านหรือเปล่าโรงเรียนที่ดีควรสื่อสารเรื่องเหล่านี้กับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การพัฒนาด้านต่างๆของเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

สังคมนานาชาติ ผสานความต่าง
ช่วงวัยแรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมองสามารถเรียนรู้ภาษาต่างๆได้ดีที่สุด หลายคนคิดว่าโรงเรียนนานาชาติจะมีแต่ความหรูหรา แต่แท้จริงแล้ว จุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติ คือ การที่เด็กจะได้มีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกับคนหลากหลายเชื้อชาติ ภาษา นั่นหมายถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ซึ่งอาจมากกว่า 2 ภาษา ทำให้ลูกสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว 

เราหวังผู้ปกครองทุกท่านจะรับความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียนให้กับลูกของคุณ เป็นเพียงแค่แนวในการประกอบการตัดสินใจเพียงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและตามความเหมาะสมของครอบครัวนั้นๆ และคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังมองหา รร นานาชาติ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพสามภาษา ทั้งในด้านไทย จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School